วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

มอบยาฆ่าเชื้อโรคพร้อมคำแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ตำบลหนองแรด

26 มิ.ย.58 นางรัตติการณ์  หาญยุทธ ปศุสัตว์ตำบลหนองแรด เป็นตัวแทน สนง.ปศุสัตว์อำเภอเทิง รับมอบยาฆ่าเชื้อโรคจากการสนับสนุนของ อบต.หนองแรดจำนวน 100 ลิตร และได้มอบยาฆ่าเชื้อโรคพร้อมคำแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ตำบลหนองแรดนำไปพ่นทำลายเชื้อโรคบริเวณสถานที่เลี้ยงสุกรของตนเอง โดยเน้นให้เกษตรกรพ่นทำลายเชื้อโรคอย่างต่อเนื่อง. และวางแผนดำเนินการพ่นคอกโค กระบือ สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง

16 มิ.ย.58 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย.  สนง.สาธารณสุขอำเภอเทิง  สนง.ควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่ 10 จ.เชียงใหม่ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก และ สนง.ปศุสัตว์อำเภอเทิง ร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้นเขือง หมู่ที่ 4 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย โดยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง การป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับเครือข่ายป้องกันโรคและเยาวชนในพื้นที่ รวมทั้งกิจกรรมการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 110 คน ได้รับงบการจัดกิจกรรมจาก สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 10 จ.เชียงใหม่ และองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก


ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรตำบลหนองแรด

21 มิ.ย.58 ปศุสัตว์อำเภอเทิง ปศุสัตว์ตำบลหนองแรด ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรตำบลหนองแรด ณ ศาลาประชาคมบ้านม่อนป่ายางใต้ หมู่ที่ 6 ต.หนองแรดจ ชี้แจงภาวะโรคระบาดสุกรในจังหวัดเชียงราย และแนวทางป้องกันโรคให้เกษตรกรที่เข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 35 ราย