วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ.


6 ก.ค.58 จนท.สนง.ปศุสัตว์อำเภอเทิง ออกติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ. ของกลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยไคร้   หมู่ 6 ต.เวียง อ.เทิง ให้คำแนะนำการป้องกันโรคระบาด การทำแปลงพืชอาหารสัตว์   พร้อมทั้งได้มอบแร่ธาตุก้อน

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น