วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง

16 มิ.ย.58 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย.  สนง.สาธารณสุขอำเภอเทิง  สนง.ควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่ 10 จ.เชียงใหม่ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก และ สนง.ปศุสัตว์อำเภอเทิง ร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้นเขือง หมู่ที่ 4 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย โดยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง การป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับเครือข่ายป้องกันโรคและเยาวชนในพื้นที่ รวมทั้งกิจกรรมการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 110 คน ได้รับงบการจัดกิจกรรมจาก สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 10 จ.เชียงใหม่ และองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น