วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ปศุสัตว์เทิงออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่สูง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิงออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่สูง โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี เมื่อเช้าวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗


วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมาของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

219 พ.ย.57  จนท.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง และปศุสัตว์ตำบล ออกบริ การตอน  ทำหมัน สุนัข แมว ร่วมกับหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  บ้านหนองบัว หมู่ 5 ต.สันทรายงาม อ.เทิง ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนเวชภัณฑ์  และวัสดุจากเทศบาลตำบลสันทรายงาม


ภาพกิจกรรมทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สนง.ปศุสัตว์อำเภอเทิง

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่ควบคุมโรค บ้านรักแผ่นดิน ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  โดย จนท.สนง.ปศุสัตว์อ.เทิง ปศุสัตว์ตำบล อสม.