วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค

รักษาม้า ที่ บ้านสักสันเชียงใหม่ อ.เทิง จ.เชียงราย

ให้น้ำเกลือสีนิลเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557
สีนิลอาการดีขึ้น เริ่มกินหญ้าได้แล้ว แต่ต้องเก็บตัวอย่างเลือดตรวจหา trypanosome อีกที

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิงร่วมกับเทศบาลตำบลสันทรายงาม ออกบริการทำหมัน สุนัข ฟรี ที่สำนักสงฆ์วังแฮด

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิงร่วมกับเทศบาลตำบลสันทรายงาม ออกบริการทำหมัน สุนัข ฟรี ที่สำนักสงฆ์วังแฮด ต.สันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557
 

ตอนควายผู้ลักษณะไม่ดี


ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง ออกบริการตอนควาย ของธนาคารโค กระบือที่ลักษณะไม่ดีเพื่อส่งต่อให้ไร่เชิญตะวันนำไปเลี้ยงสาธิต เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557