วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2557

อบรมทำลูกดอกยิงสลบสัตว์

นายออดี้ ช่างปัด สัตวแพทย์ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอุปกรณ์ยิงสลบสัตว์ พร้อมกับกับเจ้าหน้าที่ของแต่ละอำเภอที่มีความสนใจ เป็นการเสริมองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ต่อไป โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์ได้เชิญวิทยากรจากสวนป่าดอยตุง น.สพ จีระ นิยมธรรม และทีมงาน มาอบรม เมื่อบ่ายวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

ร่วมกิจกรรมคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเเคราะห์ฯ

นายจรูญ อุตุภรณ์ ปศุสัตว์อำเภอเทิง ร่วมกิจกรรมคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ระดับประเทศ ที่ไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในเต้นท์นิทรรศการของกรมปศุสัตว์