วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมาของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

219 พ.ย.57  จนท.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง และปศุสัตว์ตำบล ออกบริ การตอน  ทำหมัน สุนัข แมว ร่วมกับหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  บ้านหนองบัว หมู่ 5 ต.สันทรายงาม อ.เทิง ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนเวชภัณฑ์  และวัสดุจากเทศบาลตำบลสันทรายงาม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น