วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ภาพกิจกรรมทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สนง.ปศุสัตว์อำเภอเทิง

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่ควบคุมโรค บ้านรักแผ่นดิน ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  โดย จนท.สนง.ปศุสัตว์อ.เทิง ปศุสัตว์ตำบล อสม.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น