วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

รักษาม้า ที่ บ้านสักสันเชียงใหม่ อ.เทิง จ.เชียงราย

ให้น้ำเกลือสีนิลเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557
สีนิลอาการดีขึ้น เริ่มกินหญ้าได้แล้ว แต่ต้องเก็บตัวอย่างเลือดตรวจหา trypanosome อีกที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น