วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

ร่วมกิจกรรมคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเเคราะห์ฯ

นายจรูญ อุตุภรณ์ ปศุสัตว์อำเภอเทิง ร่วมกิจกรรมคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ระดับประเทศ ที่ไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในเต้นท์นิทรรศการของกรมปศุสัตว์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น