วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ.


6 ก.ค.58 จนท.สนง.ปศุสัตว์อำเภอเทิง ออกติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ. ของกลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยไคร้   หมู่ 6 ต.เวียง อ.เทิง ให้คำแนะนำการป้องกันโรคระบาด การทำแปลงพืชอาหารสัตว์   พร้อมทั้งได้มอบแร่ธาตุก้อน

 

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

มอบยาฆ่าเชื้อโรคพร้อมคำแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ตำบลหนองแรด

26 มิ.ย.58 นางรัตติการณ์  หาญยุทธ ปศุสัตว์ตำบลหนองแรด เป็นตัวแทน สนง.ปศุสัตว์อำเภอเทิง รับมอบยาฆ่าเชื้อโรคจากการสนับสนุนของ อบต.หนองแรดจำนวน 100 ลิตร และได้มอบยาฆ่าเชื้อโรคพร้อมคำแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ตำบลหนองแรดนำไปพ่นทำลายเชื้อโรคบริเวณสถานที่เลี้ยงสุกรของตนเอง โดยเน้นให้เกษตรกรพ่นทำลายเชื้อโรคอย่างต่อเนื่อง. และวางแผนดำเนินการพ่นคอกโค กระบือ สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง

16 มิ.ย.58 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย.  สนง.สาธารณสุขอำเภอเทิง  สนง.ควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่ 10 จ.เชียงใหม่ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก และ สนง.ปศุสัตว์อำเภอเทิง ร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้นเขือง หมู่ที่ 4 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย โดยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง การป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับเครือข่ายป้องกันโรคและเยาวชนในพื้นที่ รวมทั้งกิจกรรมการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 110 คน ได้รับงบการจัดกิจกรรมจาก สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 10 จ.เชียงใหม่ และองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก


ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรตำบลหนองแรด

21 มิ.ย.58 ปศุสัตว์อำเภอเทิง ปศุสัตว์ตำบลหนองแรด ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรตำบลหนองแรด ณ ศาลาประชาคมบ้านม่อนป่ายางใต้ หมู่ที่ 6 ต.หนองแรดจ ชี้แจงภาวะโรคระบาดสุกรในจังหวัดเชียงราย และแนวทางป้องกันโรคให้เกษตรกรที่เข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 35 ราย

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ปศุสัตว์เทิงออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่สูง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิงออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่สูง โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี เมื่อเช้าวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗


วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมาของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

219 พ.ย.57  จนท.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง และปศุสัตว์ตำบล ออกบริ การตอน  ทำหมัน สุนัข แมว ร่วมกับหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  บ้านหนองบัว หมู่ 5 ต.สันทรายงาม อ.เทิง ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนเวชภัณฑ์  และวัสดุจากเทศบาลตำบลสันทรายงาม


ภาพกิจกรรมทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สนง.ปศุสัตว์อำเภอเทิง

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่ควบคุมโรค บ้านรักแผ่นดิน ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  โดย จนท.สนง.ปศุสัตว์อ.เทิง ปศุสัตว์ตำบล อสม.